Наблюдател - год. 1910, брой 1

Списанието излиза вместо ІІІ–ІV (1910–1911) годишнина на спсание „Наш живот“.

Ред: Димитър Страшимиров, Г. П. Стаматов, Ст. Руневски, А. Страшимиров.

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН