Наблюдател - год. 1910, брой 3

Печата се в печатница „Света София“, ул. „Раковска“ 118.

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН