Наблюдател - год. 1910, брой 5-6

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН