Наблюдател - год. 1911, брой 2

Редактор: Антон Страшимиров.

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН