Иван Мирчев

Мирчев, Иван Мирев (11.10.1897, Стара Загора – 14.04.1982, Стара Загора). Завършва гимназия в родния си град (1921). През 1921-49 е чиновник в БНБ.

За пръв път печата стихове през 1913 в сп. „Бисери”, редактирано от Ив. Ст. Андрейчин. Ред. (1916-18) на сп. „Хризантеми” (Ст. Загора), в което дебютира Г. Милев и публикуват някои от най-добрите си творби Ем. Попдимитров и Ив. Хаджихристов. Сътрудничи на сп. „Везни”, „Хиперион”, „Златорог”, на в. „Млада България”, „Светлоструй”, „Лит. час”, „Лит. подем”, „Лост” и др. Дистанциран от столичния лит. елит, М. създава творчество, което не се поддава на еднозначно определение. Първите му стихосбирки прехвърлят мост от символистичната традиция към следвоенната „предметна” поезия. В тях личи влечение към конкретност на поетическата ситуация, лирич. преживяване е белязано от несвойствена на символизма интелектуална промисленост и рационална хладина; абстрактната символистична образност е съвместена с предметно-битови реалии. Посветени на майката, родината, любовта, стиховете на М. излъчват овладян социален критицизъм и са напрегнато тревожни, а нерядко и песимистично интонирани. В нач. на 40-те г. сигнализират кризисно изчерпване, което лирич. „аз” се опитва да преодолее чрез вживяване в оптимизма на следвоенната действителност. „Пренастройването на лирата” минава през илюстративността и натуралистичното правдоподобие на сборниците от 50-60-те г. и дава зрели резултати в късната лирика на М. Домогвайки се в житейската си есен до „истинското съдържание на думите”, поетът осъществява синтез на „вечното” с текущото време и на символиката на ранното си творчество с духовните тежнения на настоящето.

Псевд.: Биби, Йоан, Хризис, Черни Маргарит, Иван Грустнички.

 

Изд.: Избрани стихове. 1968; Реките викат : Стихотворения. 1920; Тринадесет мистерии // Съавт. Ив. Хаджихристов). 1921; Есенна флейта : Стихотворения. 1924; Елегии : Стихотворения. 1926; Видения : Стихотворения. 1928; Отстранена земя : Стихотворения. 1929; Златно и синьо : Стихотворения. 1935; Сонети : Стихотворения. 1935; Кажете, небеса : Стихотворения. 1942; Сонети за житото. 1942; Самарско знаме : Поема. 1950; Срещи с Гео : Стихотворения. 1956; Прозорецът се отваря : Стихотворения. 1957; Звезди над Нева : Стихотворения. 1961; Чудесно преображение : Стихотворения. 1963; Парламент на чувствата : Стихотворения. 1965; Часовник на стареца : Стихотворения. 1967; Есенни наздравици : Стихотворения. 1971; Гнездо от съчки : Стихотворения. 1976; Младост : Избр. стихотворения. 1977; Цигулка под прозореца : Стихотворения. 1980; Розовият хляб : Стихове. 1982; [ ] // Български символизъм : Стихотворения. 2000.

 

Лит.: Тонков, П. Иван Мирчев : Лит.-крит. очерк. 1977; Тонков, П. Иван Мирчев : Разговори и беседи. 1985; Димитров, Г. Биогр. повест и спомени за поета Иван Мирчев. // Димитров, Г. Отложена старост : Две поеми в проза. 1994; Киров, Г. Отсъстващите винаги присъстват : 10 г. без [поета] Иван Мирчев. // Участие, 1992, 2; Васевски, К. Три неизвестни писма от поета Иван Мирчев // Черноморски фар (Бургас), №163, 24 авг. 1993; Димов, Я. Моят свят остава скъпа тайна : [Спомени за поета Иван Мирчев]. // Бълг. писател, № 30, 6 дек. 1994; Архив : Иван Мирчев и Владимир Василев. // Лит. форум, № 27-28, 10 юли 1996; Мирчев, Вл. Събитие голямо и неповторимо. // Лит. форум, № 27-28, 10 юли 1996; Кабаиванска, С. Един от символистите на двадесетте години : [Поетът Иван Мирчев]. // Науч. тр. ПУ “П.Хилендарски”, 35, 1997, № 1; Васевски, К. 100 години от рождението на поета Иван Мирчев : Три писма. // Участие, 1998, № 1-2; Каролев, С. Слово за Иван Мирчев : По повод 100-год. от рождението на поета. // Участие, 1998, № 4; Матев, И. Поезия на оцеляването : 100 г. [от рождението на поета] Иван Мирчев. // Кула, 1998, № 1; Недков, З. Чий е Иван Мирчев? : [Бележки върху творчеството на поета] // Лит. форум, № 3, 27 ян. 1998; Коняров, К. Феноменът Иван Мирчев : Творчеството на поета. // Участие, 2001, № 3-4; Манов, Г. Разказано от Иван Мирчев [през 1975 г.] : 20 г. без Иван Мирчев. // Птици в нощта, 2002, № 1-2; Матев, И. Поет на Европа : Иван Мирчев - духът на луната (11.X.1897 - 14.IV.1982). // Везни, 2003, № 3; Клисуров, Т. Уроците на Иван Мирчев. // Словото днес, 2005, № 7; Радев, И. За Иван Мирчев - с прискърбие. // Участ, 2006,№ 1.

 

Сабина Беляева, Добромир Григоров, Нелма Вълчева