Из нов път - год. 1910, брой 6

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“