Дигитално хранилище

Тук печатните трибуни на българския литературен модернизъм присъстват в максимално пълен и достъпен вид. Събрани, систематизирани и дигитализирани са целите течения на изданията:

Мисъл, Наш живот/ „Наблюдател, Художник, Из нов път, Южни цветове, Бисери, Листопад, Звено, Родно изкуство, Везни, Зеница, Лебед, „Crescendo, Хиперион, Пламък, Нарстуд, Изток, Стрелец, Новис“.

Общият обем на материалите е около 30 000 документа.

Мисъл. София, 1892-1907Наш живот. София, 1901-1912Художник. София, 1905-1909Южни цветове. София, 1907
Из нов път. София, 1907-1910Сборник Мисъл. София, 1910Наблюдател. София, 1910-1911Бисери. София, 1911-1914
Листопад. София, 1913-1934Звено. София, 1914Родно изкуство. София, 1914Везни. София, 1919-1922
Зеница. София, 1920Лебед. Лясковец, 1921-1922Crescendo. Ямбол, 1922Хиперион. София, 1922-1931
Пламък. София, 1924-1925Нарстуд. Берлин (Германия), 1924-1926Изток. София, 1925-1927Стрелец. София, 1927
Новис. София, 1929-1932