Нарстуд - год. 1924, брой 5

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“