Хиперион - год. 1926, брой 7

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“