Хиперион - год. 1927, брой 1-2

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“