Зеница - год. 1920, брой 1

Позаглавие: Двуседмично семейно списание". На титулната страница на книжката е поместено съдържание с отделните рубрики, които претърпяват промени в броевете; най-важните от тях са Антология" (в първия брой: стихове на Николай Райнов, Валери Брюсов, Емил Верхарн, Рабиндранат Тагор и др.) Вижда се силното влияние на символизма и неговото място в списанието. Рубрики Най-хубавите разкази", Миг и вечност", Наука и живот" публикуват статии, есета и мисли в областта на европейската и източната литература, науката, както и религията, мистиката и окултното. Напр. в книжка първа, в рубриката Що трябва да знае всеки", е поместена стаятията на Йоги Рамачарака Как ядат йогите", с бележка под линия и данни за автора и философската школа на йогите.

Понеже в подзаглавието на списанието е посочена неговата насоченост към цялото семейство, в съдържанието фигурира и рубрика „Страница за жени".

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“