Зеница - год. 1920, брой 2

Включена е нова рубрика- „Творци", в бр. 2- за Фьодор Достоевски, на М. Беринг. Откъс (продължение от бр. 1) от „Клубът на самоубийците" на Робърт Луис Стивънсън, представляваща колекция от три криминални разказа. В първите две книжки името на автора и на произведението се пазят в тайна, обявено е, че ще бъдат публикувани в бр. 3, когато ще се разберат и победителите от конкурса на списанието (условията и наградите в конкурса са обявени в Бр. 1, 16 с.).

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“