Новис

Заглавие:Новис
Глава:
Подзаглавие:Списание за изкуство и културен преглед.
Медия (вид ПИ) и формат:Списание 8°
Периодичност:Месечна
Място на издаване:София
Авторска отговорност :Редактор
Имена, които фигурират:Ламар (Лалю Маринов Пончев)
Печатница/и:Ново изкуство
Други данни:Цена 15 лв., год. аб. 120 лв. Тир. 1000. От г. ІI, № 2 – загл. и на нем. ез. Адрес на редакцията: София, ул. „Веслец“, № 15
Забележка:Г. ІІ, № 3–7 не бяха намерени във фондовете на националните и регионалните библиотеки, музеи и архиви.
Анотация:

Новис. Списание за изкуство и културен преглед. Ред. Ламар. София, п-ца „Ново изкуство“. Годишнини [І]–ІІ (1929–1932), 14 бр.

Литературно антифашистко списание с анархокомунистически тенденции и задача „да стане трибуна на новото изкуство у нас“. За обединяване на „всичко, което днес се противопоставя идеологически на буржоазната мисъл“. Съдържа оригинални и преводни стихове и разкази, литературнокритични статии, художествен и литературен преглед. Подлаган на цензура и преследване от властта.

Между сътрудниците: Сл. Васев, Сл. Красински, Андрей Манев, Ясен Валковски и др.

Изт.: Ламар. Избрани произведения. 1920–1954. София, 1955, с. 19-20.