Пламък - год. 1924, брой 3

Броят е отпечатан в печатница "Родопи"

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“