Иван Младенов, „Теодор Траянов в развитието на българския символизъм“ (1997)

В книгата е представена изцяло нова теза за мястото на Теодор Траянов в българската литература. Предлага се той да бъде определян като неоромантик, а не като чист символист. нова е и гледната точка към издаваното от Иван Радославов и Теодор Траянов сп. „Хиперион”. Направен е анализ на творчеството на всички представители на българския символизъм, включително и на определяните като маргинални. Научният апарат е силно семиотизиран, стига се до знаковите функции на поетическото слово.

 

    Свали PDF