Никита Нанков, „В огледалната стая. Седем образа на българския литературен селоград“ (2001)

„Книгата на Н. Нанков „В огледалната стая“ явно залага на тезисното писане и постулативния изказ. Отделните текстове педантично се отливат в тези, параграфи и подпараграфи, препращащи един към друг – демонстрира се непрекъснатата споеност и промисленост на структурата, за да се стигне накрая до жанра „тезис“, до постулата в чист вид, който едновременно звучи с авторитарна сериозност и разкрива игровите си потенции, едновременно узаконява и руши, съзижда и подрива в духа на Ницшевата сентенциозна изказност...“

Бисера Дакова

 

    Свали PDF