Изток - год. 1927, брой 65

Хартиеното копие се съхранява в Народна библиотека „Иван Вазов”