Изток - год. 1925, брой 7

Хартиеното копие се съхранява в Народна библиотека „Иван Вазов”