Изток - год. 1925, брой 9

Хартиеното копие се съхранява в Народна библиотека „Иван Вазов”