Начало

Българският литературен модернизъм – известна, но недотам позната територия, все по-малко достъпна в автентичния си вид. Представяме го чрез собствените му литературни и критически текстове и фотодокументи, чрез аналитични интерпретации и справочници.

Тук е цялата литературна периодика, в която той се е раждал на живо – с проглеждането отвъд базисната култура, с вълненията на превода и мисията на културния универсализъм, с екстазите на собственото творене, ексцесите на експеримента и опита на самоосъзнаването. Изобщо – с недоволствата, грижите, бунтовете и възторзите по възжелаването на модерността.

Тук са и много от внимателните прочити на българския модернизъм: класични и радикални, исторични и емпатични, налични и възникващи. Те са събрани с желанието да се преподреди представата за явлението и да се разкрие действителното му наследство – от видимите текстове до невидимите промени в ценностите и критическото мислене на едно неустойчиво в този план общество, каквото е българското.