Приложения

Приложенията осветяват документалното литературно наследство на българския модернизъм. В основата им стои многопосочна и задълбочена изследователска реконструкция. Представени са чрез аналитични и речникови статии, библиографии и хронологична ос.