Интерпретации

Научни интерпретации и приложни материали за българския литературен модернизъм.

Целите на рубриката са:

•   документиране и осмисляне на вътрешната динамика на явлението – с неговите етапи, автори, школи, тенденции, сговаряния, полемики и контекстуални връзки;

•   нови прочити на българския модернизъм.