Стрелец

Заглавие:Стрелец
Глава:
Подзаглавие:Седмичник за литературен, художествен и културен живот.
Медия (вид ПИ) и формат:Вестник 2°
Периодичност:Седмична
Място на издаване:София
Авторска отговорност :Редактори
Имена, които фигурират:Проф. К. Гълъбов, Ч. Мутафов
Печатница/и:Родопи
Други данни:Орган на литературния кръг „Стрелец“. Цена 4 лв., год. аб. 150 лв.
Анотация:

Стрелец. Седмичник за литературен, художествен и културен живот. Ред.: проф. К. Гълъбов и Ч. Мутафов. София, п-ца „Родопи“. Годишнина І (1927), 12 бр.

Вестник за литература и изкуство. Орган на литературния кръг „Стрелец“, образуван от писатели и литератори, напуснали литературния седмичник „Изток“. Помества статии по въпроси на литературата и изкуството (с репродукции), произведения на български и чужди писатели, есета, стихотворения, разкази, отзиви за книги и съобщения.

Между сътрудниците: Ат. Илиев, Ат. Далчев, Ас. Златаров, Св. Минков, Кирил Кръстев, Г. Константинов, Фани Попова-Мутафова, Янко Янев и др.