Везни

Заглавие:Везни
Глава:
Подзаглавие:Литературно-художествено списание.
Медия (вид ПИ) и формат:Списание 8°
Периодичност:Променлива
Място на издаване:София
Авторска отговорност :Редактор, ред. комитет
Имена, които фигурират:Гео Милев, Людмил Стоянов
Печатница/и:Придворна п-ца, Елит, Витоша, Меркур
Други данни:Год. аб. 6 лв.
Забележка:Дигиталното копие е предоставено от © Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.
Анотация:

Везни. Литературно-художествено списание. София, Придворна п-ца. Годишнини І–ІІІ (1919–1922), 37 броя. 

Още във втората книжка на „Везни“ (Бр. 2, 30 септември) Гео Милев публикува манифеста „Посоки и цели“ (с. 17) , като чрез него заявява мисията на „Везни“ и пътя, по който списанието ще се движи в името на авангардната българска култура. Идеята на Гео Милев е да създаде модерно европейско списание, горд наследник на списания като „Мисъл“ и „Художник“. Изданието публикува не само творби на наши автори, ами и преводни творби от английски, немски, френски. Започва главно в полето на символизма, а през втората и третата годишнина вече прокарва идеите на експресионизма, чийто главен представител в нашата литература е редакторът Гео Милев. Ето както казва той в манифеста от втори брой:

Трябва да се достигне брегът на изкуството - чистото изкуство.

Трябва българската литература да излезе вън от себе си - вън от традицията на националото, съвременното и популярното.

(...)

Защото настава ера на пълно унифициране в изкуството: това е най-важният процес в историята на съвременното изкуство. Българското изкуство, българската литература- не трябва, и не може, да остане изключение- тя трябва да унифицира себе си с другите литератури- трябва да достигне другите литератури. Това значи да напусне традицията на националото, съвременното и популярното - да престане да бъде  б и т о в а  литература.

Към това са насочени стременията на една група български писатели, които сивата мълва на епитетите нарича „модернисти“. Към това трябва да бъдат насочени стремленията на българския писател, иначе той ще остане назад- едно минало приживе.