Везни - год. 1921, брой 1

Подзаглавие: "Седмично списание за изкуство и култура". Печата се в п-ца "Елит (3, 1-18 броеве) и п-ца "Витоша" (19,20 броеве). Форматът е умален до джобен, обемът е от по една печатна кола, хартията е долнокачествена, илюстративният материал е сведен до минимум. Кръгът на сътрудниците е стеснен, списанието се списва предимно от неговия редактор- Гео Милев. На титулната страница в горните полета се отбелязват номерът на броя, цената на изданието (2 лв.), годината и датата на излизане.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“