Везни - год. 1921, брой 3

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“