Везни - год. 1922, брой 20

Последен брой на списанието; Епилогът му е подобен на епилога на сп. "Мисъл"- след спирането на списанието, като продължение на естестическата му линия, излиза Алманах "Везни", Литературен сборник под редакцията на Гео Милев, Стара Загора-София, 1923.

Списанието спира излизането си поради липса на средства и нередовни плащания на абонаменти от страна на некоректни читатели. Гео Милев обаче не се отказва от модернистичното си верую, нещо, което доказва със следващото си списание- "Пламък" (1924-1925).

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“