Везни - год. 1922, брой 19

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“