Везни - год. 1919, брой 3

От този брой списанието започва да излиза месечно

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“