Везни - год. 1920, брой 1

От втората годишнина изданието започва да излиза двумесечно; Печата се в п-ца 'Меркур"; Първия брой на втората годишнина започва с ново оформление. На титулната страница е отбелязано:" Излиза под редакцията на Гео Милев и Людмил Стоянов". Това оповестяване обаче остава единствено.; Качеството на хартията е значително по-лошо. Форматът е леко уголемен, обемът е три печатни коли, но броят на худ. приложения е намален.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“