Везни - год. 1920, брой 11

От този брой списанието започва да излиза полумесечно

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“