Бисера Дакова, „Яворов. Археология на автора“ (2002)

„... работата ни Бисера Дакова носи своеобразен еманципаторски залог – да се освободи творчеството на Яворов от тежестта на манипулативните предписания и изкривяващите писания.

Тази залог ... е средство да се отвори изследването към такива съществени въпроси като статута и ритуалността на авторската институции, моделирането на литературния процес, възможностите за литературна история и пр.“


Проф. Валери Стефанов

 

„Когато четем този труд, сме завладяни от впечатлението, че най-после успяваме да проникнем в „енигмата Яворов, но веднага след това неговата загадъчност се проявява отново и пред нас се открива една неограничена перспектива. Защото на първо място авторката непрекъснато ни внушава, че става дума за поезия от йерархичен тип": по сложната функция на поетическите символи не измества по елементарната, а е надстроена над нея.“


Проф. Стоян Илиев

 

   Свали PDF