Едвин Сугарев, „Николай Райнов – боготърсачът богоборец“ (2007)

Монографията на Едвин Сугарев „Николай Райнов – боготърсачът богоборец“ (2007) представлява интересен и амбициозен опит да бъде направен нов прочит на този автор, като се преосмислят проблематичните зони в неговото мащабно творчество, досега заобикаляни и премълчавани основно поради тяхната впечатляваща необичайност в контекста на българската литература – а в не малко техни аспекти и поради чисто идеологически причини.

Книгата разглежда прозата, поезията и естетическите програмни статии на Райнов, като акцентира върху неговите възгледи за изкуството като израз на духовни феномени, като специфичен процес на стилизация и символизация на сетивното, с цел да бъдат постигнати трансцедентални измерения – и за творческия акт като тайнство и себенадмогване, генетически свързан с езотеричното познание.

 

   Свали PDF