Гл. ас. д-р Андрей Ташев

Д-р Андрей Ташев е главен асистент в Института за литература при БАН, направление „Теория на литературата“.

Завършва българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“ (2005) и магистърска програма „Литературознание“ в СУ „Св. Климент Охридски“ (2007). В периода 2008–2011 г. е редовен докторант по Теория и история на литературата (семиотика) в Института за литература. През 2011 г. защитава дисертационен труд на тема „Семиотични методи в българската хуманитаристика. Прагматизмът и Иван Саръилиев“.

Участва в редица научноизследователски проекти на Института за литература, сред които: „Проект за подкрепа развитието на научния потенциал на млади учени хуманитаристи и укрепване на професионалните им контакти със световно утвърдени учени в тяхната научна област“ (2009–2011) и „Теории за опредметяване на мисленето“ (2009–2012). През лятото на 2010 г. реализира едномесечно работно посещение в световните семиотични центрове Тарту (Естония) и Хелзинки (Финландия).

Носител е на наградата „Иван Евстратиев Гешов“ за най-млад учен на БАН за 2011 г.

Научните му интереси са в областта на литературната теория, семиотиката и историята на новата българска литература.

 

Основни публикации

 • 1. Classical Pragmatism: An Overview. // Sjani (Tbilisi), 2012, № 13, pp. 47–65. ISSN 1512-2514
 • 2. The Whisper of Thought. // Vision and Cognition. / Взгляд и познание. Sofia: Publ. Centre “Boyan Penev”, 2011, pp. 340–351. ISBN 978-954-8712-75-0
 • 3. On the Scale of Meaning. // Marginality in/of Literature. Sofia: Publ. Centre “Boyan Penev”, 2011, pp. 471–483. ISBN 978-954-8712-76-7
 • 4. Ivan Sarailiev and the Beginning of Semiotic Thought in Bulgaria. // News. Monthly Informational Bulletin of the Bulgarian Academy of Sciences About Science and Technologies, 2011, № 3 (91), pp. 1–2. ISSN 1312-2436 (http://www.bas.bg/fce/001/0318/files/novosti201103us.pdf)
 • 5. Chance, Determination and Effete Mind. // Literary Knowledge and Open Horizons. Expectations and Prospects. Sofia: Publ. Centre “Boyan Penev”, 2011, pp. 128–138. ISBN 978-954-8712-68-2
 • 6. Лицата на морето в прозата на Матвей Вълев. // Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева. Пловдив: Контекст, 2012, с. 522–530. ISBN 978-954-8238-40-3
 • 7. Литературно и извънлитературно: точки на пресичане. // Извънлитературното / L'extralittéraire. София: Изд. център „Боян Пенев“, издателство „Парадигма“, 2012, с. 39–52. ISBN 978-954-326-166-6
 • 8. Иван Саръилиев и началото на семиотичната мисъл в България. // Новости. Месечен информационен бюлетин на БАН за наука и технологии, 2011, № 3 (91), с. 1–2. ISSN 1312-2436 (http://www.bas.bg/fce/001/0145/files/novosti201103bg.pdf)
 •  9. „Съвременната наука и религията. Философска драма в пет монолога“. // Следва, 2011, № 24, с. 146–148. ISSN 1311-9060
 • 10. Необикновената съдба на една доктрина. // LitteraetLingua, 2010, Зимен брой. ISSN 1312-6172
 • 11. Шепотът на мисълта и отблясъците на идеите. // LiterNet, 2010, № 7 (128). ISSN 1312-2282 (http://liternet.bg/publish22/a_tashev/shepotyt.htm)
 • 12. Тълкуващият човек във философията на Иван Саръилиев. // Планетата Слово. Пловдив: Контекст, 2010, с. 219–225. ISBN 978-954-8238-18-2
 • 13. Иван Саръилиев и началото на прагматизма и семиотиката в България. // Лит. мисъл, 2009, № 2, с. 145–159. ISSN 0324-0495
 • 14. За един неуспешен опит за обновяване на българската проза. // „Не съм от тях“. Канонът на различието. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2009, с. 358–364. ISBN 978-954-07-2819-3
 • 15. Различното познание в “Meditationes” от Иван Саръилиев. // Филос. алтернативи, 2009, № 3, с. 49–56. ISSN 0861-7899
 • 16. Семиотиката в Института за литература. Приноси и перспективи. // Лит. вестник, 2009, № 21, с. 5. ISSN 1310-9561
 • 17. Споменът в „На път към Суан“ от Марсел Пруст и „Материя и памет“ от Анри Бергсон. // Словото: образи и отражения. Пловдив: Контекст, 2008, с. 304–309. ISBN 978-954-8238-04-5
 • 18. Забравеният Матвей Вълев. // LiterNet, 2008, № 4 (101). ISSN 1312-2282 (http://liternet.bg/publish22/a_tashev/zabraveniiat.htm)
 • 19. Факти срещу амнезията. (По повод 105-та годишнина от рождението на Матвей Вълев). // Култура, 2008, № 11 (2494), с. 6. ISSN 0861-1408