Листопад - год. 1913, брой 5

Графичното оформление е дело на художника Александър Божинов.

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН