Листопад - год. 1919, брой 1

Двуседмично литературно-художествено списание. Литературно-художествено списание.

Печата се в печатница „Елит“ (Лесичков, Пандев и С-ие), ул. Клементина 133, София.

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН