Листопад - год. 1924, брой 6-7

Печата се в печатница "Доверие", ул. Цар Борис 75, София.

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН