Листопад - год. 1920, брой 16-17

Печата се в печатница "Елит", Лесичков, Пандев и С-ие, ул. "Клементина" 133, София.

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН